Duygular覺n覺z neyin mümkün neyin mümkün olmad覺覺 konusunda size doru yolu gösterebilir. H覺rsl覺 ve gerçekçi olman覺z durumunda özel hayat覺n覺zda ve i yaam覺n覺zda istediinizi alman覺z daha kolay olacakt覺r. Olumsuz düüncelere ödün vermeyin. Mükemmeliyetçi olman覺z durumunda kazanan taraf olabilirsiniz. Tüm burçlar覺 ayn覺 ekilde ilgilendiren ve mutlaka okunmas覺 gereken gün geneli: Zorlay覺c覺 veya karamsarl覺k yaratacak olaylara aç覺k, engellenmi hissedebileceimiz birkaç günün içerisindeyiz. Riskli hareketlerden ve yerlerden kaç覺nmak, seyahatler esnas覺nda dikkatli olmak, gereinden fazla bilgi paylamamak, gizli kalmas覺 gereken s覺rlar覺, ifreleri v.b aç覺k etmemek gerekebilir. Baz覺 tekliflerin, planlar覺n veya bulumalar覺n (özellikle tan覺mad覺覺m覺z veya riskli bulduumuz kiilerle) olas覺 tehlikelerini göz ard覺 etmek yanl覺 olabilir. Finansal bal覺kl覺 konular da yorucu gelimeler ön plana ç覺kabilir veya Yay burcundaki Ay nedeniyle güvenlik, güvenlik güçleri, yurtd覺覺 balant覺l覺 iler, din bal覺kl覺 konular veya yabanc覺larla ilikiler aç覺s覺ndan stresli denebilecek olaylar yaanabilir. 襤likiler zorlan覺yor, yan覺lt覺c覺 etkiler veya hayal k覺r覺kl覺klar覺 gündemde. Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumal覺s覺n覺z. Hepinize keyifli günler, sal覺k ve sevgi ile kal覺n… Niobe Asl覺 Temel

.

Bugünlerde, desteklendiinizi görebilir, maddi bal覺kl覺 konularda yeni ad覺mlar atabilirsiniz. Ayr覺ca, olumsuz olaylarla veya tepkilerle kar覺lasan覺z dahi balad覺覺n覺z ileri bitirmeniz gerekiyor. Kendi ilerinizle uramal覺 ve insanlara da bu anlamda izin vermelisiniz. Evde yapaca覺n覺z deiikliklerin gizli maliyetleri olabilir. En iyi sonucu alabilmek için evin d覺覺nda çal覺man覺zda fayda var. Tüm burçlar覺 ayn覺 ekilde ilgilendiren ve mutlaka okunmas覺 gereken gün geneli: Gün içerisinde istikrars覺z koullar var. Daha soukkanl覺 ve sab覺rl覺 ilerlemek gerekebilir ya da belirsizlikler veya karars覺zl覺k yaratan durumlar ön plana ç覺kabilir. Akam saatlerinden itibaren önümüzdeki birkaç gün ise, aslen Austos’un son on gününü ilgilendirse de, Pazartesi günü detayl覺 ekilde yazd覺覺m, risk almamay覺 veya tedbirli olmam覺z覺 gerektirebilecek durumlar ön plana ç覺k覺yor, huzursuzluk yaratan koullar olumaya bal覺yor. Gizli olaylar, s覺rlar veya komplo teorileri de zaman覺m覺z覺 alabilir. Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumal覺s覺n覺z. Hepinize keyifli günler, sal覺k ve sevgi ile kal覺n… Niobe Asl覺 Temel

.

Arkadalar覺n覺z veya ailenizle yaad覺覺n覺z problemler karmaay覺 veya hat覺r覺 say覺l覺r sorunlar覺 akla getiriyor. Çekirdek ailenizle vakit geçirmeye çal覺覺n, ama sizin veya yak覺nlar覺n覺z覺n sal覺覺 ya da ekonomik durumu için zararl覺 olan eylere ödün vermeyin. Tüm burçlar覺 ayn覺 ekilde ilgilendiren ve mutlaka okunmas覺 gereken gün geneli: Zorlay覺c覺 veya karamsarl覺k yaratacak olaylara aç覺k, engellenmi hissedebileceimiz birkaç günün içerisindeyiz. Riskli hareketlerden ve yerlerden kaç覺nmak, seyahatler esnas覺nda dikkatli olmak, gereinden fazla bilgi paylamamak, gizli kalmas覺 gereken s覺rlar覺, ifreleri v.b aç覺k etmemek gerekebilir. Baz覺 tekliflerin, planlar覺n veya bulumalar覺n (özellikle tan覺mad覺覺m覺z veya riskli bulduumuz kiilerle) olas覺 tehlikelerini göz ard覺 etmek yanl覺 olabilir. Finansal bal覺kl覺 konular da yorucu gelimeler ön plana ç覺kabilir veya Yay burcundaki Ay nedeniyle güvenlik, güvenlik güçleri, yurtd覺覺 balant覺l覺 iler, din bal覺kl覺 konular veya yabanc覺larla ilikiler aç覺s覺ndan stresli denebilecek olaylar yaanabilir. 襤likiler zorlan覺yor, yan覺lt覺c覺 etkiler veya hayal k覺r覺kl覺klar覺 gündemde. Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumal覺s覺n覺z. Hepinize keyifli günler, sal覺k ve sevgi ile kal覺n… Niobe Asl覺 Temel

.

Sesli düünebilir, fikirlerinizin bilinmesini salayabilir ve alaca覺n覺z geri dönüleri dikkatle dinleyebilirsiniz. Baz覺 ilerin hallolmas覺n覺 istiyorsan覺z uzlamac覺 olmal覺s覺n覺z. Baz覺 tart覺malar problemlerin çözülmesini salamayacakt覺r. Özgün eyler yapma f覺rsat覺 bulman覺z hiç ummad覺覺n覺z kiileri etkilemenizi salayabilir. Tüm burçlar覺 ayn覺 ekilde ilgilendiren ve mutlaka okunmas覺 gereken gün geneli: Zorlay覺c覺 veya karamsarl覺k yaratacak olaylara aç覺k, engellenmi hissedebileceimiz birkaç günün içerisindeyiz. Riskli hareketlerden ve yerlerden kaç覺nmak, seyahatler esnas覺nda dikkatli olmak, gereinden fazla bilgi paylamamak, gizli kalmas覺 gereken s覺rlar覺, ifreleri v.b aç覺k etmemek gerekebilir. Baz覺 tekliflerin, planlar覺n veya bulumalar覺n (özellikle tan覺mad覺覺m覺z veya riskli bulduumuz kiilerle) olas覺 tehlikelerini göz ard覺 etmek yanl覺 olabilir. Finansal bal覺kl覺 konular da yorucu gelimeler ön plana ç覺kabilir veya Yay burcundaki Ay nedeniyle güvenlik, güvenlik güçleri, yurtd覺覺 balant覺l覺 iler, din bal覺kl覺 konular veya yabanc覺larla ilikiler aç覺s覺ndan stresli denebilecek olaylar yaanabilir. 襤likiler zorlan覺yor, yan覺lt覺c覺 etkiler veya hayal k覺r覺kl覺klar覺 gündemde. Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumal覺s覺n覺z. Hepinize keyifli günler, sal覺k ve sevgi ile kal覺n… Niobe Asl覺 Temel

.

Dierlerinin verecei tepkileri dikkatle incelemelisiniz. Bu sayede bir sonraki ad覺m覺n覺z覺 daha rahat hesaplayabilirsiniz. Gerçekçi beklentileri olmayan kiilerin size yük olmas覺na izin vermemelisiniz. Sizi hayalk覺r覺kl覺覺na uratan kiiler olabilir. Tüm burçlar覺 ayn覺 ekilde ilgilendiren ve mutlaka okunmas覺 gereken gün geneli: Zorlay覺c覺 veya karamsarl覺k yaratacak olaylara aç覺k, engellenmi hissedebileceimiz birkaç günün içerisindeyiz. Riskli hareketlerden ve yerlerden kaç覺nmak, seyahatler esnas覺nda dikkatli olmak, gereinden fazla bilgi paylamamak, gizli kalmas覺 gereken s覺rlar覺, ifreleri v.b aç覺k etmemek gerekebilir. Baz覺 tekliflerin, planlar覺n veya bulumalar覺n (özellikle tan覺mad覺覺m覺z veya riskli bulduumuz kiilerle) olas覺 tehlikelerini göz ard覺 etmek yanl覺 olabilir. Finansal bal覺kl覺 konular da yorucu gelimeler ön plana ç覺kabilir veya Yay burcundaki Ay nedeniyle güvenlik, güvenlik güçleri, yurtd覺覺 balant覺l覺 iler, din bal覺kl覺 konular veya yabanc覺larla ilikiler aç覺s覺ndan stresli denebilecek olaylar yaanabilir. 襤likiler zorlan覺yor, yan覺lt覺c覺 etkiler veya hayal k覺r覺kl覺klar覺 gündemde. Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumal覺s覺n覺z. Hepinize keyifli günler, sal覺k ve sevgi ile kal覺n… Niobe Asl覺 Temel

.

Çevrenizde düzenlemeler yapmaman覺z durumunda eletiri ve ikayetlere aç覺ks覺n覺z. Maddi kazan覺mlar salayabilmek için, neler örenmeniz gerektiini bulmal覺, bilginizi artt覺rmal覺s覺n覺z. Gelirlerinizi artt覺rmak isterken çok fazla harcamamaya gayret edin. Belli sözlerinizi yerine getirin ve neler olduunu gözlemleyin. Tüm burçlar覺 ayn覺 ekilde ilgilendiren ve mutlaka okunmas覺 gereken gün geneli: Zorlay覺c覺 veya karamsarl覺k yaratacak olaylara aç覺k, engellenmi hissedebileceimiz birkaç günün içerisindeyiz. Riskli hareketlerden ve yerlerden kaç覺nmak, seyahatler esnas覺nda dikkatli olmak, gereinden fazla bilgi paylamamak, gizli kalmas覺 gereken s覺rlar覺, ifreleri v.b aç覺k etmemek gerekebilir. Baz覺 tekliflerin, planlar覺n veya bulumalar覺n (özellikle tan覺mad覺覺m覺z veya riskli bulduumuz kiilerle) olas覺 tehlikelerini göz ard覺 etmek yanl覺 olabilir. Finansal bal覺kl覺 konular da yorucu gelimeler ön plana ç覺kabilir veya Yay burcundaki Ay nedeniyle güvenlik, güvenlik güçleri, yurtd覺覺 balant覺l覺 iler, din bal覺kl覺 konular veya yabanc覺larla ilikiler aç覺s覺ndan stresli denebilecek olaylar yaanabilir. 襤likiler zorlan覺yor, yan覺lt覺c覺 etkiler veya hayal k覺r覺kl覺klar覺 gündemde. Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumal覺s覺n覺z. Hepinize keyifli günler, sal覺k ve sevgi ile kal覺n… Niobe Asl覺 Temel

.

Olumlu deiiklikler gündeme gelebilir ya da daha olumlu düünmeye balayabilmek için yeni eyler örenebilirsiniz. Eviniz veya ailenizle ilgili duygusal konular覺n ilerlemenize engel olmas覺na izin vermemelisiniz. Al覺覺lmad覺k yat覺r覺mlar söz konusu olabilir. Tüm burçlar覺 ayn覺 ekilde ilgilendiren ve mutlaka okunmas覺 gereken gün geneli: Zorlay覺c覺 veya karamsarl覺k yaratacak olaylara aç覺k, engellenmi hissedebileceimiz birkaç günün içerisindeyiz. Riskli hareketlerden ve yerlerden kaç覺nmak, seyahatler esnas覺nda dikkatli olmak, gereinden fazla bilgi paylamamak, gizli kalmas覺 gereken s覺rlar覺, ifreleri v.b aç覺k etmemek gerekebilir. Baz覺 tekliflerin, planlar覺n veya bulumalar覺n (özellikle tan覺mad覺覺m覺z veya riskli bulduumuz kiilerle) olas覺 tehlikelerini göz ard覺 etmek yanl覺 olabilir. Finansal bal覺kl覺 konular da yorucu gelimeler ön plana ç覺kabilir veya Yay burcundaki Ay nedeniyle güvenlik, güvenlik güçleri, yurtd覺覺 balant覺l覺 iler, din bal覺kl覺 konular veya yabanc覺larla ilikiler aç覺s覺ndan stresli denebilecek olaylar yaanabilir. 襤likiler zorlan覺yor, yan覺lt覺c覺 etkiler veya hayal k覺r覺kl覺klar覺 gündemde. Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumal覺s覺n覺z. Hepinize keyifli günler, sal覺k ve sevgi ile kal覺n… Niobe Asl覺 Temel

.

Balad覺覺n覺z ileri bitirmek için ne gerekiyorsa yapmal覺s覺n覺z. Baz覺 konularda sorumluluk almaktan kaçmaman覺z sizi test eden kiilerin ilerini zorlat覺racakt覺r. Kendinize ve yeteneklerinize güvenerek, ileri istendiinden de iyi ekilde halledebilirsiniz. Tüm burçlar覺 ayn覺 ekilde ilgilendiren ve mutlaka okunmas覺 gereken gün geneli: Zorlay覺c覺 veya karamsarl覺k yaratacak olaylara aç覺k, engellenmi hissedebileceimiz birkaç günün içerisindeyiz. Riskli hareketlerden ve yerlerden kaç覺nmak, seyahatler esnas覺nda dikkatli olmak, gereinden fazla bilgi paylamamak, gizli kalmas覺 gereken s覺rlar覺, ifreleri v.b aç覺k etmemek gerekebilir. Baz覺 tekliflerin, planlar覺n veya bulumalar覺n (özellikle tan覺mad覺覺m覺z veya riskli bulduumuz kiilerle) olas覺 tehlikelerini göz ard覺 etmek yanl覺 olabilir. Finansal bal覺kl覺 konular da yorucu gelimeler ön plana ç覺kabilir veya Yay burcundaki Ay nedeniyle güvenlik, güvenlik güçleri, yurtd覺覺 balant覺l覺 iler, din bal覺kl覺 konular veya yabanc覺larla ilikiler aç覺s覺ndan stresli denebilecek olaylar yaanabilir. 襤likiler zorlan覺yor, yan覺lt覺c覺 etkiler veya hayal k覺r覺kl覺klar覺 gündemde. Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumal覺s覺n覺z. Hepinize keyifli günler, sal覺k ve sevgi ile kal覺n… Niobe Asl覺 Temel

.

Yapt覺klar覺n覺zla gurur duyabilirsiniz. 襤nsanlar覺n sizden fayda salamas覺na izin vermemelisiniz. Kiisel ilikilerinize ve i birliklerinize konsantre olun. Evinizde yapaca覺n覺z deiiklikler görünen sorunlar覺n çözümüne katk覺 salayabilir. Tüm burçlar覺 ayn覺 ekilde ilgilendiren ve mutlaka okunmas覺 gereken gün geneli: Zorlay覺c覺 veya karamsarl覺k yaratacak olaylara aç覺k, engellenmi hissedebileceimiz birkaç günün içerisindeyiz. Riskli hareketlerden ve yerlerden kaç覺nmak, seyahatler esnas覺nda dikkatli olmak, gereinden fazla bilgi paylamamak, gizli kalmas覺 gereken s覺rlar覺, ifreleri v.b aç覺k etmemek gerekebilir. Baz覺 tekliflerin, planlar覺n veya bulumalar覺n (özellikle tan覺mad覺覺m覺z veya riskli bulduumuz kiilerle) olas覺 tehlikelerini göz ard覺 etmek yanl覺 olabilir. Finansal bal覺kl覺 konular da yorucu gelimeler ön plana ç覺kabilir veya Yay burcundaki Ay nedeniyle güvenlik, güvenlik güçleri, yurtd覺覺 balant覺l覺 iler, din bal覺kl覺 konular veya yabanc覺larla ilikiler aç覺s覺ndan stresli denebilecek olaylar yaanabilir. 襤likiler zorlan覺yor, yan覺lt覺c覺 etkiler veya hayal k覺r覺kl覺klar覺 gündemde. Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumal覺s覺n覺z. Hepinize keyifli günler, sal覺k ve sevgi ile kal覺n… Niobe Asl覺 Temel

.

Kendi üstünüze düeni yapmaman覺z durumunda ikayet ve eletirilere maruz kalabilirsiniz. Huzuru nas覺l salayaca覺n覺z覺 biliyorsunuz, ama bu sefer size yard覺m edecek kiilere ihtiyaç duyabilirsiniz. Belli durumlar覺 konumak için zaman harcamak yerine bir eyler yapman覺z gerekiyor. Tüm burçlar覺 ayn覺 ekilde ilgilendiren ve mutlaka okunmas覺 gereken gün geneli: Zorlay覺c覺 veya karamsarl覺k yaratacak olaylara aç覺k, engellenmi hissedebileceimiz birkaç günün içerisindeyiz. Riskli hareketlerden ve yerlerden kaç覺nmak, seyahatler esnas覺nda dikkatli olmak, gereinden fazla bilgi paylamamak, gizli kalmas覺 gereken s覺rlar覺, ifreleri v.b aç覺k etmemek gerekebilir. Baz覺 tekliflerin, planlar覺n veya bulumalar覺n (özellikle tan覺mad覺覺m覺z veya riskli bulduumuz kiilerle) olas覺 tehlikelerini göz ard覺 etmek yanl覺 olabilir. Finansal bal覺kl覺 konular da yorucu gelimeler ön plana ç覺kabilir veya Yay burcundaki Ay nedeniyle güvenlik, güvenlik güçleri, yurtd覺覺 balant覺l覺 iler, din bal覺kl覺 konular veya yabanc覺larla ilikiler aç覺s覺ndan stresli denebilecek olaylar yaanabilir. 襤likiler zorlan覺yor, yan覺lt覺c覺 etkiler veya hayal k覺r覺kl覺klar覺 gündemde. Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumal覺s覺n覺z. Hepinize keyifli günler, sal覺k ve sevgi ile kal覺n… Niobe Asl覺 Temel

.

Baz覺 konularda harekete geçmeden, seyahatlere ç覺kmadan veya imaj覺n覺z覺 etkileyebilecek tart覺malara girmeden önce çok düünmelisiniz. Kiisel geliiminize önem verin ve öncelikle istek ve ihtiyaçlar覺n覺z覺 düünün. Tüm burçlar覺 ayn覺 ekilde ilgilendiren ve mutlaka okunmas覺 gereken gün geneli: Zorlay覺c覺 veya karamsarl覺k yaratacak olaylara aç覺k, engellenmi hissedebileceimiz birkaç günün içerisindeyiz. Riskli hareketlerden ve yerlerden kaç覺nmak, seyahatler esnas覺nda dikkatli olmak, gereinden fazla bilgi paylamamak, gizli kalmas覺 gereken s覺rlar覺, ifreleri v.b aç覺k etmemek gerekebilir. Baz覺 tekliflerin, planlar覺n veya bulumalar覺n (özellikle tan覺mad覺覺m覺z veya riskli bulduumuz kiilerle) olas覺 tehlikelerini göz ard覺 etmek yanl覺 olabilir. Finansal bal覺kl覺 konular da yorucu gelimeler ön plana ç覺kabilir veya Yay burcundaki Ay nedeniyle güvenlik, güvenlik güçleri, yurtd覺覺 balant覺l覺 iler, din bal覺kl覺 konular veya yabanc覺larla ilikiler aç覺s覺ndan stresli denebilecek olaylar yaanabilir. 襤likiler zorlan覺yor, yan覺lt覺c覺 etkiler veya hayal k覺r覺kl覺klar覺 gündemde. Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumal覺s覺n覺z. Hepinize keyifli günler, sal覺k ve sevgi ile kal覺n… Niobe Asl覺 Temel

.

Kontrolü ele al覺r, güvensizlii bir kenara b覺rak覺r ve bilginizi ve yeteneklerinizi kullan覺rsan覺z, baz覺 kiilerin fikirlerini savuturmak ve dierlerini detayl覺 planlar覺n覺zla etkilemek ans覺n覺z artacakt覺r. Ak hayat覺n覺z ve sevgi temal覺 ilikileriniz ön planda. Tüm burçlar覺 ayn覺 ekilde ilgilendiren ve mutlaka okunmas覺 gereken gün geneli: Zorlay覺c覺 veya karamsarl覺k yaratacak olaylara aç覺k, engellenmi hissedebileceimiz birkaç günün içerisindeyiz. Riskli hareketlerden ve yerlerden kaç覺nmak, seyahatler esnas覺nda dikkatli olmak, gereinden fazla bilgi paylamamak, gizli kalmas覺 gereken s覺rlar覺, ifreleri v.b aç覺k etmemek gerekebilir. Baz覺 tekliflerin, planlar覺n veya bulumalar覺n (özellikle tan覺mad覺覺m覺z veya riskli bulduumuz kiilerle) olas覺 tehlikelerini göz ard覺 etmek yanl覺 olabilir. Finansal bal覺kl覺 konular da yorucu gelimeler ön plana ç覺kabilir veya Yay burcundaki Ay nedeniyle güvenlik, güvenlik güçleri, yurtd覺覺 balant覺l覺 iler, din bal覺kl覺 konular veya yabanc覺larla ilikiler aç覺s覺ndan stresli denebilecek olaylar yaanabilir. 襤likiler zorlan覺yor, yan覺lt覺c覺 etkiler veya hayal k覺r覺kl覺klar覺 gündemde. Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumal覺s覺n覺z. Hepinize keyifli günler, sal覺k ve sevgi ile kal覺n… Niobe Asl覺 Temel

.